Послуги

Бюро надає послуги архітектурного проектування як комплексно, під ключ, так і на будь-якому з етапів розвитку проекту. Досконало володіючи знаннями нормативної бази та спираючись на багаторічний досвід наших фахівців, бюро користується попитом на українському ринку та готове до нових досягнень.
Детальніше

Концепція

УРБАН-АНАЛІЗ На даному етапі проводиться аналіз відповідності ділянки забудови вимогам містобудівної документації, забезпеченість інженерними мережами, наявність планувальних обмежень та інсоляційного впливу. Результат — визначення плями забудови і можливої висотності проектованих будівель.

МАСТЕР-ПЛАН На даному етапі проводиться концептуальна розробка варіантів забудови ділянки, з урахуванням результатів урбан-аналізу. Результат — визначення цілей проекту, пошуку ідей та силуетів будівель, які в подальшому стануть основою завдання на проектування.

ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ На даному етапі проводиться розробка варіантів планувальних рішень з урахуванням вимог затвердженого мастер-плану та технічного завдання * Замовника (Девелопера). Результат — визначення «квартирографії» / функціонального наповнення проекту.

ФАСАДНІ РІШЕННЯ На даному етапі проводиться розробка (деталізація, візуалізація) варіантів фасадних рішень, на основі спільної ідеї проекту, затвердженого мастер-плану та планувальних рішень. Результат — створення архітектурного образу проекту.

Проектна документація на будування

СТАДІЯ П ( «Проект») Виконується на основі завдання на проектування (затвердженої КОНЦЕПЦІЇ), вихідних даних на проектування (містобудівних умов та обмежень, технічних умов). Склад та зміст проектної документації на стадії П визначено додатками Д і Е ДБН А. 2.2-3: 2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів на стадії П, що належать до IV і V категорії складності, - щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення , екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки. Розроблена та затверджена Замовником проектна документація на СТАДІЇ П є основою для отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

СТАДІЯ Р ( "Робоча документація") Виконується на основі затвердженої СТАДІЇ П. Креслення СТАДІЇ Р служать основою при виконанні будівельних робіт. Склад та зміст проектної документації на стадії Р визначений додатком Ж ДБН А. 2.2-3: 2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Містобудівна документація

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК Містобудівний розрахунок — це розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув'язки архітектурно-планувального та об'ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням вимог діючих нормативних документів. Містобудівний розрахунок виконується для чіткого формування намірів Замовника (Девелопера) по об'єкту будівництва з урахуванням положень державних будівельних норм і параметрів конкретної земельної ділянки. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (реконструкції) входить в перелік документів, що додаються до заяви на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, які у відповідності зі ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" є складовою частиною вихідних даних для проектування.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) Детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії і лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим і параметри забудови одного або декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами; містобудівні умови й обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов і обмежень згідно з планом зонування території; потреба в підприємствах та установах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, об'єми, послідовність реконструкції забудови; черговість і об'єми інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного та пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення, потреба у формуванні екомережі; межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів (у разі відсутності плану зонування території). Склад і зміст детального плану території певний ДБН Б.1.1-14 2012.

Технічна інвентаризація

Технічна інвентаризація побудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель і споруд проводиться з метою визначення їх фактичної площі й об'єму (По проектних), обстеження і оцінки технічного стану наявних об'єктів, встановлення вартості об'єктів. Технічна інвентаризація проводиться в наступних випадках: перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції і капітального ремонту; перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва; перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворилося в результаті розділення, об'єднання об'єкту нерухомого майна або виділення долі з об'єкту нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого розділення, об'єднання або виділення долі завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію. На підставі матеріалів технічної інвентаризації виготовляються технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна.

Проджект менеджмент

Супровід при отриманні вихідних даних на проектування і отриманні дозвільної документації; Визначення завдань і ризиків проекту; Побудова структури проекту; Оцінка і оптимізація витрат прийнятих проектних рішень; Планування і управління етапами проекту.